http://www.nooitmeerdezelfde.be/wp-content/uploads/2013/10/8c.jpg
"Het kwam erop aan zoveel mogelijk van elkaar af te snoepen." Mark Derez

Personage:

Mark Derez was na Leuven Vlaams betrokken bij de splitsing van de Universiteitsbibliotheek. De hele collectie moest verdeeld worden tussen Walen en Vlamingen.

http://www.nooitmeerdezelfde.be/wp-content/uploads/2013/10/Nooit-meer-dezelfde_aflevering-8_LEUVEN-VLAAMS.jpg

Splitsing Universiteitsbibliotheek Leuven

Sedert de Tweede Wereldoorlog waren zowat alle colleges aan de universiteit gesplitst in Nederlandstalige en Franstalige leergangen. De studenten werden ingedeeld volgens taalrol. In 1960 overtrof het aantal Nederlandstalige studenten voor het eerst het aantal Franstaligen, maar de universiteit bleef unitair en bij de academische overheid werd haast uitsluitend het Frans als voertaal gebezigd. Het vastleggen van de taalgrens (1962) voorzag homogene taalgebieden, zodat in Leuven de vraag rees naar de toekomst van een tweetalige universiteit in een eentalig Nederlandstalig taalgebied.

Ondanks hevige oppositie van het Franstalig academisch personeel werden in 1963 de faculteiten gesplitst, behalve aan de Faculteit der Economische en Sociale Wetenschappen, dat een groot aantal unitaristen in haar rangen telde. Na een jaar volgde de faculteit dan toch; ook de Scholen werden gesplitst, wat meteen het einde van de (unitaire) School voor Politieke en Sociale Wetenschappen betekende, want de benaming verdween voorgoed.

Om de universitaire expansie na de Tweede Wereldoorlog de baas te kunnen overwoog de academische overheid om de kandidaatsopleidingen te spreiden, maar dan vanuit het oogpunt van die ene Alma Mater met behoud van de unitaire structuur van de tweetalige universiteit. Aan Vlaamse zijde evenwel vroeg men zich af of de hele Franstalige afdeling niet naar Wallonië kon verhuizen.

Het mandement van de bisschoppen van 13 mei 1966, dat het behoud van de ene en ondeelbare universiteit verordende, lokte fel protest uit. Een toegeving met ruimere autonomie voor beide secties was maar een doekje voor het bloeden. Toen de Franstalige sectie begin 1968 bekendmaakte in Leuven te blijven brak het massale protest uit. De regering-Van den Boeynants struikelde en de universiteit werd gesplitst. De Franstaligen verhuisden naar Ottignies.

Een gevolg van de splitsing was dat alle boeken van de universiteitsbibliotheek moesten verdeeld worden. Een groot deel van de catalogus werd even – oneven verdeeld over de twee bibliotheken.

(bron: http://soc.kuleuven.be/)